? 王昌龄-记古诗 Bet356奖金不能用于投注_bet356是什么_bet356只有苹果APP

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟

王昌龄

称号:诗家天子,七绝圣手
类型:四大边塞诗人
    王昌龄 (698—757),字少伯,汉族,河东晋阳(今山西太原)人,又一说京兆长安人(今西安)人。盛唐着名边塞诗人。 王昌龄早年贫苦,主要依靠农耕维持生活,30岁左右进士及第。初任秘书省校书郎,而后又担任博学宏辞、汜水尉,因事被贬岭南。开元末返长安,改授江宁丞。被谤谪龙标尉。安史乱起,被刺史 闾丘晓 所杀。 王昌龄与 李白 、 高适 、 王维 、 王之涣 、 岑参 等人交往深厚。其诗以七绝见长,尤以登第之前赴西北边塞所作边塞诗最着,有“诗家夫子王江宁”之誉,又被后人誉为“七绝圣手”。王昌龄诗绪密而思清,与高适、王之涣齐名,时谓王江宁。有文集六卷,今编诗四卷。 代表作有《从军行七首》《出塞》《闺怨》等。

王昌龄的所有作品

出塞从军行芙蓉楼送辛渐闺怨采莲曲塞下曲·饮马渡秋水长歌行送柴侍御同从弟南斋玩月忆山阴崔少府送别送魏二塞上曲行路难·双丝作绠系银瓶青楼曲二首从军行七首听流人水调子西宫春怨长信怨长信秋词五首古意秋思杂兴春宫怨春怨放歌行箜篌引采莲曲二首代扶风主人答秋兴咏史录自《文镜秘府论》郑县宿陶太公馆中赠冯六元二出郴山口至叠石湾野人室中寄张十一悲哉行奉酬睢阳路太守见贻之作卢溪别人留别岑参兄弟小敷谷龙潭祠作山行入泾州失题岳阳别李十六越宾横吹曲辞·出塞观猎还山贻湛法师酬鸿胪裴主簿雨后北楼见赠 [一作高适诗]赠宇文中丞 [一作畅当诗]送乔林独游灞上闲居段宥厅孤桐香积寺礼拜万回平等二圣僧塔诸官游招隐寺过华阴途中作芙蓉楼送辛渐二首秋日江上闻笛东京府县诸公与綦毋潜李颀相送至白马寺宿龙标野宴寄是正字缑氏尉沈兴宗置酒南溪留赠别刘諝风凉原上作赵十四兄见访城旁听弹风入松赠杨补阙秋山寄陈谠言次汝中寄河南陈赞府胡笳曲浣纱女送郭司仓留别梅道士水亭与黄侍御北津泛舟斋心宴南亭答武陵太守题净眼师房与苏卢二员外期游丈八寺而苏不至因有此作从军行二首越女和振上人秋夜怀士会万岁楼变行路难太湖秋夕驾幸河东送欧阳会稽之任奉赠张荆州送东林廉上人归庐山 [一作刘慎虚诗]就道士问周易参同契送李棹游江东九日登高武陵开元观黄炼师院三首咏青留别武陵袁丞洛阳尉刘晏与府掾诸公茶集天宫寺岸道上人房潞府客亭寄崔凤童沙苑南渡头同王维集青龙寺昙壁上人兄院五韵题灞池二首西宫秋怨李四仓曹宅夜饮录自《海录碎事》送任五之桂林送韦十二兵曹咏浣纱溪相和歌辞·长信怨谒焦炼师宿京江口期刘慎虚不至寒食即事殿前曲二首梁苑奉和卢明府九日岘山宴马二使君崔员外张郎中录自《河岳英灵集》朝来曲送刘慎虚归取宏词解初日遇薛明府谒聪上人 [一作孟浩然诗。]送李十五送张四别李浦之京送狄宗亨送薛大赴安陆送高三之桂林河上老人歌赠李侍御夜泊庐江闻故人在东林寺以诗寄之宿裴氏山庄裴六书堂九江口作击磐老人武陵田太守席送司马卢溪送谭八之桂林青楼怨至南陵答皇甫岳留别郭八送窦七送郑判官送姚司法归吴少年行二首留别伊阙张少府郭大都尉寄陶副使西江寄越弟宴春源武陵龙兴观黄道士房问易因题重别李评事别辛渐上侍御七兄山中别庞十观江淮名胜图客广陵送十五舅送裴图南留别司马太守送万大归长沙送吴十九往沅陵送崔参军往龙溪送人归江夏赠史昭何九于客舍集城傍曲静法师东斋送刘十五之郡萧驸马宅花烛寄穆侍御出幽州别陶副使归南海送李五题朱炼师山房杂曲歌辞·少年行二首大梁途中作甘泉歌别皇甫五巴陵别刘处士素上人影塔送朱越寒食卧疾喜李少府见寻乌栖曲 [一作李端诗]送单十三毕五归旅望 [一作李颀诗]上马当山神为张(亻贵)赠阎使臣宿灞上寄侍御(王与)弟夏日花萼楼(酉甫)宴应制送胡大题僧房双桐巴陵送李十二送程六上同州使君伯与张折冲游耆(门者)寺淇上酬薛据兼寄郭微(一作高适诗)赠宇文中丞(本畅当诗)驾出长安(一作宋之问诗)出塞从军行从军行闺怨送柴侍御塞上曲青楼曲二首箜篌引失题失题段宥厅孤桐芙蓉楼送辛渐二首梁苑送李五